Básničky

PŘED JÍDLEM

Ke stolu si sedneme,

pšššššš.....potichu budeme.

Na jídlo se nešklebíme,

když nám chutná, všechno sníme.

Když mám málo, víc si dám,

když to neznám, ochutnám.

Nikomu se nesmějeme,

dobrou chuť si popřejeme.

KOLO (ranní přivítání)

Hola, hola, hej,

dej mi ruku, dej!

Do kola se postavíme,

za ruce se podržíme.

Do očí si koukneme,

HEZKÝ DEN si přejeme...

Srdíčkové pravidlo

Ve třídě se máme rádi

a jsme všichni kamarádi.

Hračky si vždy půjčujeme,

se všemi se zasmějeme.

Hračkové pravidlo

Hračky šetřím, neničím,

mám-li hodně energie,

raději si zacvičím.

Želvičkové pravidlo

Pozor děti na úraz,

ve třídě je hodně nás,

proto nožky neběhají,

pomalu zde chodívají.

Pusinkové pravidlo

Pusinka by se zlobila,

kdyby škaredě mluvila,

raději se usmívá,

hezká slova povídá.

Košťátkové pravidlo

Hračky svoje místo mají,

uklízím je bez reptání.

Oblečení mám poskládané

na své značce uklizené.

Ouškové pravidlo

Když někdo něco vypráví,

já ho v klidu poslouchám,

až svou větu dokončí,

řeknu, co si myslím sám

Kapičkové pravidlo

Šetři vodou, také mýdlem,

umyj si ruce před jídlem.

Kdo chce zdravý být,

Čisté ruce musí mít.

Stolování

Nožičky si pod stůl dám,

vím jak držet lžičku mám.

Jak správně baštit dobře vím

a z talířku všechno sním

Dobrý den a nashledanou

Když do školky přicházím,

vždycky hezky pozdravím,

při odchodu nejsem stranou,

řeknu hezky „nashledanou“.

Hračkové pravidlo

Pořádek tu musí být,

Honem hračky uklidit.

Zvedni auto, zvedni míč,

Se vším smetím rychle pryč.

Chvíli záda ohýbej,

Do pořádku třídu dej