Mateřská škola Klenovice na Hané

Mateřská škola byla v Klenovicích na Hané zřízena od školního roku 1940/1941 a umístěna v budově Hospodářské záložny (bývalá obecná škola).


V r. 1950 byla přestěhovaná do nově otevřené Střední školy Zdeňka Nejedlého, kde jí byly vyčleněny dvě místnosti. V lednu 1961 se stěhovala opět, a to do přízemních prostor budovy tehdejšího MNV, později OÚ. Zpočátku to byla škola jednotřídní , v roce 1975 pak byla zřízena II.třída, a mohly být přijímány i děti z okolních vesnic, kde byly školky zrušeny – Skalka, Obědkovice, Tvorovice. Od roku 1998 z důvodu velkého poklesu narozených dětí, se stala opět jednotřídkou. Prostory v suterénu budovy OÚ byly stále více nevyhovující - chlad, vlhkost stěn a blízkost hlavní silnici.


Díky velmi dobré spolupráci se zřizovatelem, jímž je obec Klenovice na Hané ,byla zrekonstruovaná budova ve dvoře OÚ a od r. 2002 začala působit naše MŠ v nových krásných prostorách ve dvoře obecního úřadu. Velkým kladem je lokalita - klidné místo, v bezprostřední blízkosti je školní dvorek a velká travnatá zahrada. Takto fungovala jednotřídní MŠ s cílovou kapacitou 28 dětí celkem 16 let. Naše vesnice se ale postupně rozrůstala, nastal příliv rodin do nových bytů a domů v obci a kapacita přestávala stačit. Opět zasáhl zřizovatel a zajistil novou přístavbu pro 18 dětí.
 

Od září 2018 je naše mateřská škola opět školou dvojtřídní.
Celková kapacita školy je nyní 46 dětí , splňuje veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky, je moderně vybavená.

V MŠ pracují 4 pedagogické pracovnice (včetně ředitelky) a dvě pracovnice správní.

 

Ředitelky MŠ od r. 1961:

  • 1961 – 1964 Zdeňka Hájková
  • 1964 – 1967 Jarmila Kozoková
  • 1967 – 1973 Františka Kaštylová
  • 1973 – 1992 Zdeňka Hájková
  • 1992 – 2022 Miroslava Zapletalová
  • 2022 – dosud Marcela Přikrylová

Pobyt dětí v mateřské škole je pestrý. Učitelky pracují s dětmi podle vlastního vzdělávacího programu „Poznáváme svět se skřítkem Medovníčkem“.


Nadstandartní aktivity -  práci dětí v keramické dílně, cvičení předškoláků v tělocvičně místní ZŠ, návštěvu různých kulturních představení, zařazování výukových programů aj K dispozici je logopedická péče.
Naše mateřinka je známá také bohatými akcemi – jsou to různé besídky, karnevaly, výlety, oslava Velikonoc, veselé podzimní dýňování , Týden radovánek k MDD, pasování školáků, tvořivé dílničky a mnohé jiné…
Děti vystupují v programu na odpoledni pro seniory, při rozsvícení vánočního stromu v obci, recitují při slavnostním vítání občánků.

Dětské výtvarné práce vystavujeme jak na nástěnkách v mateřské škole a v budově obecního úřadu, tak na různých výstavách pro veřejnost.

 

Při naší každodenní práci se snažíme naplňovat motto z našeho vzdělávacího programu: „ Nejlepším darem dítěti je čas, který mu věnujeme….. „

IMG_20181109_120141.jpg

 

 

Dětský koutek Kuchyňka.jpg

 

 

Certifikát bezpečné organizace