Název projektu : Šablony I OP JAK 

Registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0007467

Příjemce podpory: Mateřská škola Klenovice na Hané, příspěvková organizace

Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

 

EU-MŠMT Barevné CMYK.jpg

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

 

INFORMACE K DOTACI – NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY – učební pomůcky pro rozvoj informativního myšlení a digitální kompetence